Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:115 Onsdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 1994/95:115

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:115

Onsdagen den 7 juni

Kl. 9.00 17.57

19.00 - 23.14

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 29, 30 och 31 maj.

2 § Meddelande om anmälan till debatter

Tredje vice talmannen meddelade att anmälan till
deltagande i kammarens debatter vid arbetsplenum
måndagen den 12 juni skulle göras till kammarkans-
liet senast fredagen den 9 juni kl. 11.

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Utrikesutskottets betänkanden 1994/95:UU20 och
UU26
Jordbruksutskottets betänkanden 1994/95:JoU21 och
JoU24
Meddelande om samlad votering

Tredje vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.