Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:116 Torsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 1994/95:116

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:116

Torsdagen den 8 juni

Kl. 12.00 18.01

19.00 - 21.39

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni.

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att följande av-
sägelse inkommit:

Kristina Persson (s) hade anhållit om att fr.o.m.
den 1 augusti 1995 bli entledigad från uppdraget som
ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna anhållan.

3 § Meddelande om särskild anordnad debatt

Andre vice talmannen meddelade att en särskild
debatt om Schengenavtalet skulle anordnas onsdagen
den 14 juni ca kl. 15.00. Debatten skulle inledas med
information av statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.