Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:115 Fredagen den 12 juli

Riksdagens protokoll 1995/96:115

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:115

Fredagen den 12 juli

Kl. 9.00 22.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------

1 § En ekonomisk politik för att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.

Föredrogs

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15

En ekonomisk politik för att halvera den öppna ar-
betslösheten till år 2000, m.m. (prop. 1995/96:207
och prop. 1995/96:222)

Anf. 1 BO LUNDGREN (m)

Fru talman! I det närmaste 600 000 människor i
Sverige är öppet arbetslösa eller i någon form av
åtgärder. Det är nästan 20 gånger så många som bor i
hela Katrineholms kommun. Fler och fler drabbas av
arbetslösheten för varje dag. Som vi hörde i morse
blir fler och fler också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.