Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:43 Onsdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 1996/97:43

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:43

Onsdagen den 11 december

Kl. 9.00 - 18.04

19.00 - 22.19

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 december.

2 § Meddelande om kammarens sammanträ-
desplan

Förste vice talmannen meddelade att planen för
kammarens sammanträden under tiden den 21 januari
- 21 mars 1997 delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Meddelande om komplettering i kamma-
rens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om komplettering i kammarens sammanträdes-
plan delats ut till kammarens ledamöter.

4 § Hänvisning av ärenden till utskott och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.