Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:46 Fredagen den 12 december

Riksdagens protokoll 1997/98:46

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:46

Fredagen den 12 december

Kl. 9.00 - 17.36

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Margitta Ed-
gren (fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i utbild-
ningsutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet
fr.o.m. den 1 januari 1998.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Lars Leijon-
borg (fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i fi-
nansutskottet fr.o.m. den 1 januari 1998.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Ola Ström
(fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbild-
ningsutskottet fr.o.m. den 1 januari 1998.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.