Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:100 Onsdagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 1998/99:100

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:100

Onsdagen den 26 maj

Kl. 09.00 - 17.16

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------
Anf. 1-3 kommer att vara översatta till svenska i
det justerade protokollet.

1 § Anförande av FN:s generalsekreterare Kofi
Annan

Anf. 1 TALMANNEN:
Mr Secretary-General,
During my five years as Speaker of the Riksdag,
we have arranged solemn ceremonies in this Chamber
celebrating the fiftieth anniversary of the United
Nations, of the United Nations' Declaration on Hu-
man Rights and - only a few weeks ago - the Council
of Europe.
The purpose of these manifestations has been to
demonstrate the strong and unwavering support of the
Riksdag and the
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.