Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:105 Onsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 1998/99:105

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:105

Onsdagen den 2 juni

Kl. 9.00 - 17.45

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Partiledardebatt inför EU-
parlamentsvalet

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERS-
SON (s):
Herr talman! Snart kommer det att sättas punkt för
uppdelningen av Europa i öst och väst. Snart kommer
EU att ha kanske ända upp till 25 medlemsstater. Det
handlar om många länder som för några år sedan satt
fast i det kommunistiska förtrycket och som bara
kunde drömma om frihet och möjlighet att ge en
uppväxande generation trygghet och utvecklings-
chanser. Grannländer som Estland, Lettland, Litauen
och Polen är snart också medlemmar i den europeiska
unionen.
Det andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.