Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:12 Onsdagen den 13 oktober

Riksdagens protokoll 1999/2000:12

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:12

Onsdagen den 13 oktober

Kl. 09.00 - 17.58

19.00 - 22.21

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
1999/2000:12
--------------------------------------------------------------------------------

1 § Val av två riksdagens ombudsmän

Företogs omval av chefsjustitieombudsmannen
och val av ny justitieombudsman.
Anf. 1 PER UNCKEL (m):
Fru talman! Justitieombudsmannen är en del av
den svenska demokratiska rättsstaten. Han verkar till
försvar för den rättrådiga förvaltningen och till skydd
för enskilda människors rätt.
Justitieombudsmannen har funnits i den svenska
regeringsformen sedan 1809. Han behövdes då, och
han behövs alltjämt.
Den svenske justitieombudsmannen har blivit ett
föredöme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida