Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:37 Onsdagen den 1 december

Riksdagens protokoll 1999/2000:37

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:37

Onsdagen den 1 december

Kl. 9.00 - 12.28

17.00 - 17.39

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 november.
2 § Meddelande om information från regering-
en

Andre vice talmannen meddelade att torsdagen
den 2 december kl. 15.00 skulle statsminister Göran
Persson lämna information om Sydafrikaresan.

3 § Anmälan om uteblivna svar

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellationerna 1999/2000:83 och 111 samt fråga
1999/2000:224

Till riksdagen
Meddelande om att interpellationssvar och frågesvar
uteblir
Interpellation 1999/2000:83 av Gunnar Hökmark
om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida