Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:83 Onsdagen den 22 mars

Riksdagens protokoll 1999/2000:83

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:83

Onsdagen den 22 mars

Kl. 9.00 - 17.54

19.00 - 22.42

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Propositioner
1999/2000:61 till justitieutskottet
1999/2000:78 till trafikutskottet
1999/2000:79 till socialutskottet
1999/2000:85 till justitieutskottet
1999/2000:88 till lagutskottet

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Lagutskottets betänkanden 1999/2000:LU12-LU14
Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU13
Utbildningsutskottets betänkanden 1999/2000:UbU8
och UbU9
Trafikutskottets betänkanden 1999/2000:TU5 och
TU7

3 § Mervärdesskattefrågor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.