Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:47 Torsdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2000/01:47

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:47

Torsdagen den 14 december

Kl. 9.00 - 17.52

19.00 - 22.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 december.
2 § Meddelande om skriftliga frågor och svar
under juluppehållet

Talmannen meddelade att ett meddelande om
skriftliga frågor och svar under juluppehållet hade
delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott och be-
slut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Proposition
2000/01:32 till justitieutskottet

Skrivelse
2000/01:51 till justitieutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att motions-
tiden för ovanstående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.