Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:58 Onsdagen den 31 januari

Riksdagens protokoll 2000/01:58

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:58

Onsdagen den 31 januari

Kl. 09.00 - 15.16

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Särskilt anordnad debatt om BSE (galna
ko-sjukan) och om hanteringen av djur

Anf. 1 MATZ HAMMARSTRÖM (mp):
Fru talman! Den här debatten ska handla dels om
BSE, galna ko-sjukan, dels om djurhanteringen i
allmänhet. Det är mycket lämpligt att behandla dessa
två frågor tillsammans. Galna ko-sjukan är nämligen
bara ett av flera symtom på det ohållbara i den nuva-
rande storskaliga köttindustrin och på den underlig-
gande bristen på respekt för djuren som kännande
varelser.
Både vi och djuren är i desperat behov av en ny
jordbrukspolitik, som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida