Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:81 Onsdagen den 13 mars

Riksdagens protokoll 2001/02:81

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:81

Onsdagen den 13 mars

Kl. 9.00 - 17.53

19.00 - 21.58

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 mars.
2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
2001/02:116 till miljö- och jordbruksutskottet

Motioner
2001/02:Fi19-Fi22 till finansutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2001/02:MJU13
Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU9
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SfU9

4 § Beslut om utskottsärenden som slutdebatte-
rats den 7 mars

JuU10 Straffrättsliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida