Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:121 Måndagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2001/02:121

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:121

Måndagen den 10 juni

Kl. 10.00 - 15.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 31 maj och den 3
och 4 juni.
2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Jan Pennlöv anhållit
om att fr.o.m. den 1 december bli entledigad från
uppdraget som justitieombudsman.

Kammaren biföll denna anhållan.

3 § Meddelande om val av ombudsman vid JO-
ämbetet

Talmannen meddelade att val av ny justitieom-
budsman skulle äga rum tisdagen den 11 juni.

4 § Meddelande om svar på skriftliga frågor
under sommaruppehållet

Talmannen meddelade att ett meddelande om svar
på skriftliga frågor under sommaruppehållet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.