Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:41 Fredagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2002/03:41

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:41

Fredagen den 20 december

Kl. 09.00 - 12.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Avsägelser

Talmannen meddelade att Peter Danielsson (m)
avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet
från och med den 1 januari 2003.
Kammaren biföll denna avsägelse.

Talmannen meddelade att Lena Adelsohn Lilje-
roth (m) avsagt sig uppdraget som suppleant i när-
ingsutskottet från och med den 1 januari 2003.

Kammaren biföll denna avsägelse.

2 § Kompletteringsval från och med den
1 januari 2003

Talmannen meddelade att Moderata samlingspar-
tiets riksdagsgrupp på grund av kommande vakanser
anmält
Per Westerberg som ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.