Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:98 Onsdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2002/03:98

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:98

Onsdagen den 7 maj

Kl. 09.00 - 18.00

19.00 - 22.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
2002/03:Fi14 -Fi27 till finans utskottet

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter
Näringsutskottets betänkanden 2002/03:NU8 och
NU9
Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU23

3 § Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.
Föredrogs
socialutskottets betänkande 2002/03:SoU3
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Anf. 1 ANNE MARIE BRODÉN (m):
Herr talman! I det här betänkandet om sjukvård
behandlas 170 motionsyrkanden. Många är mycket
intressanta och viktiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.