Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:99 Torsdagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2002/03:99

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:99

Torsdagen den 8 maj

Kl. 12.00 - 13.55

14.00 - 17.49

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om inkomna uppteckningar från
EU-nämndssammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar
från EU-nämndens sammanträden fredagen den
4 april och fredagen den 11 april inkommit.
2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
2002/03:105 till trafikutskottet

3 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den
7 maj

UbU12 Betyg
Punkt 1 (Betyg från årskurs 6 i grundskolan och i fler
steg)
1. utskottet
2. res. 1 (fp, m, kd, c)
Votering:
169 för utskottet
141 för res. 1
1 avstod
38
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.