Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:110 Fredagen den 23 maj

Riksdagens protokoll 2002/03:110

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:110

Fredagen den 23 maj

Kl. 09.00 - 13.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om ändringar i kammarens sammanträdesplan
för torsdagen den 5 juni delats ut till kammarens
ledamöter.
2 § Meddelande om preliminär plan för kam-
marens sammanträden hösten 2003

Förste vice talmannen meddelade att preliminär
plan för kammarens sammanträden hösten 2003 de-
lats ut till kammarens ledamöter.

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades
Skrivelse
2002/03:130 till finansutskottet

4 § Beslut om ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida