Riksdagens protokoll 2003/04:52 Torsdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2003/04:52

Riksdagens protokoll

2003/04:52

Torsdagen den 18 december

Kl. 09:00 - 13:48

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 december. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Ragnwi Marcelind
(kd) avsagt sig uppdragen som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till Nordiska rådets svenska delegation

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Gunilla Tjernberg som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. 

Talmannen förklarade vald till 

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Gunilla Tjernberg (kd) 

4 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida