Riksdagens protokoll 2003/04:120 Måndagen den 24 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:120

Riksdagens protokoll

2003/04:120

Måndagen den 24 maj

Kl. 10:00 - 17:22

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 maj. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 7 maj inkommit. 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Lagutskottets betänkanden 2003/04:LU25 och LU29  
Finansutskottets betänkanden 2003/04:FiU19 och FiU27  
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2003/04:UFöU2  

4 § Digitala TV-sändningar och andra massmediefrågor

Anf. 1 TOBIAS KRANTZ (fp):

Fru talman! Statens digital-TV-politik är ett ekonomiskt och politiskt fiasko. Den är ett ekonomiskt fiasko som har inneburit en miljardrullning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida