Riksdagens protokoll 2004/05:21 Onsdagen den 27 oktober

Riksdagens protokoll 2004/05:21

Riksdagens protokoll

2004/05:21

Onsdagen den 27 oktober

Kl. 09:00 - 16:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 oktober. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Maria Öberg
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Siw Wittgren-Ahl som suppleant i EU-nämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Siw Wittgren-Ahl (s) 

4 § Meddelande om val

Förste vice talmannen meddelade att val till Nordiska rådets svenska delegation och till Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.