Riksdagens protokoll 2004/05:46 Onsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2004/05:46

Riksdagens protokoll

2004/05:46

Onsdagen den 8 december

Kl. 09:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 december. 

2 § Val av ny justitieombudsman

Anf. 1 GÖRAN LENNMARKER (m):

Herr talman! Konstitutionsutskottet har enhälligt föreslagit val av kanslichefen i justitieutskottet Cecilia Nordenfelt till ny justitieombudsman från och med den 1 januari nästa år till dess att nytt val genomförts under fjärde året därefter. 

Låt mig säga att Cecilia Nordenfelt är väl känd och respekterad i riksdagen. Hon har en bakgrund i Svea hovrätt. Hon har varit i justitieutskottet sedan 1987, varav tolv år som kanslichef. Hon är alltså mycket väl meriterad för detta viktiga uppdrag. 

Låt mig också erinra om att Justitieombudsmannen infördes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida