Riksdagens protokoll 2004/05:49 Måndagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2004/05:49

Riksdagens protokoll

2004/05:49

Måndagen den 13 december

Kl. 10:00 - 20:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 6 och 7 december. 

2 § Meddelande om onsdagen den 15 och torsdagen den 16 december

Tredje vice talmannen meddelade att votering skulle äga rum
onsdagen den 15 december kl. 9.00 och efter debattens slut.

Tredje vice talmannen meddelade vidare att två sammanträden skulle äga rum
torsdagen den 16 december:
det första kl. 9.00, det andra tio minuter efter det första sammanträdets slut, båda med votering efter debatten. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  

Interpellation 2004/05:240

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:240 av Anna Grönlund Krantz om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida