Riksdagens protokoll 2004/05:51 Onsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2004/05:51

Riksdagens protokoll

2004/05:51

Onsdagen den 15 december

Kl. 09:00 - 23:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott

Andre vice talmannen meddelade  

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sermin Özürküt som suppleant i EU-nämnden, 
att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av kommande vakanser anmält Pia Nilsson som ledamot i lagutskottet från och med den 1 januari 2005 samt Stefan Wikén som suppleant i näringsutskottet och i bostadsutskottet under Gunnar Sandbergs föräldraledighet och 
att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av kommande vakans anmält Harald Nordlund som suppleant i socialutskottet under Erik Ullenhags föräldraledighet. 

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida