Riksdagens protokoll 2004/05:52 Torsdagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2004/05:52

Riksdagens protokoll

2004/05:52

Torsdagen den 16 december

Kl. 09:00 - 15:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 december.  

2 § Utökning av antalet suppleanter i försvarsutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i försvarsutskottet skulle utökas från 24 till 25. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i försvarsutskottet

Företogs val av extra suppleant i försvarsutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i försvarsutskottet

Per Rosengren (v) 

4 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Yilmaz Kerimo
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. 

Kammaren biföll denna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida