Riksdagens protokoll 2004/05:101 Fredagen den 8 april

Riksdagens protokoll 2004/05:101

Riksdagens protokoll

2004/05:101

Fredagen den 8 april

Kl. 09:00 - 13:01

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Anders Ygeman
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 11 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Tomas Agenberg. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 14 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, statsrådet Ylva Johansson, statsrådet Lena Sommestad, statsrådet Morgan Johansson och statsrådet Ibrahim Baylan. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2004/05:469

Till riksdagen 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida