Riksdagens protokoll 2004/05:109 Torsdagen den 21 april

Riksdagens protokoll 2004/05:109

Riksdagens protokoll

2004/05:109

Torsdagen den 21 april

Kl. 12:00 - 18:39

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 april. 

2 § Ledigheter

Tredje vice talmannen meddelade att
Barbro Feltzing
(mp) ansökt om sjukledighet under tiden den 25 april–26 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Peter Rådberg
(mp) skulle tjänstgöra som ersättare för Barbro Feltzing. 

Tredje vice talmannen meddelade att
Sonja Fransson
(s) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 1 maj–31 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Ann-Christin Ahlberg
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Sonja Fransson. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida