Riksdagens protokoll 2004/05:119 Torsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 2004/05:119

Riksdagens protokoll

2004/05:119

Torsdagen den 12 maj

Kl. 12:00 - 17:19

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2004/05:545

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:545 av Karin Granbom om kriminalvårdens ekonomi 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 maj 2005. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm den 10 maj 2005 
Justitiedepartementet  
Enligt uppdrag 

Nils Öberg

Expeditionschef 

Interpellation 2004/05:546

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:546 av Torkild Strandberg om polisens ekonomi 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 maj 2005. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm den 10 maj 2005 
Justitiedepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida