Riksdagens protokoll 2004/05:133 Fredagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2004/05:133

Riksdagens protokoll

2004/05:133

Fredagen den 3 juni

Kl. 09:00 - 14:34

1 § Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Karin Svensson Smith hade inkommit följande skivelse: 

Till riksdagens kammarkansli 
Avsägelse 

Härmed vill jag meddela att jag inte längre tillhör Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Jag avsäger mig platsen som ersättare i miljö- och jordbruksutskottet. 

Stockholm den 2 juni 2005 

Karin Svensson Smith

Skrivelsen lades till handlingarna. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Karin Svensson Smith
(-) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Helena Frisk
(s) ansökt om föräldraledighet under tiden den 18 juli 2005–5 mars 2006. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.