Riksdagens protokoll 2005/06:17 Onsdagen den 19 oktober

Riksdagens protokoll 2005/06:17

Riksdagens protokoll

2005/06:17

Onsdagen den 19 oktober

Kl. 09:00 - 16:42

1 § Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

Företogs val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation. 

Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensam lista för val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation. 

Sedan en promemoria innehållande den gemensamma listan delats ut och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på listan, valda till ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation för riksmötet 2005/06: 

Anita Johansson (s) 
Reynoldh Furustrand (s) 
Kent Olsson (m) 
Gabriel Romanus (fp) 
Margareta Israelsson (s) 
Marianne Carlström (s) 
Tuve Skånberg (kd) 
Elina Linna (v) 
Sinikka Bohlin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida