Riksdagens protokoll 2005/06:37 Torsdagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2005/06:37

Riksdagens protokoll

2005/06:37

Torsdagen den 24 november

Kl. 12:00 - 20:18

1 § Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet inför 2006

Anf. 1 Vice statsminister BOSSE RINGHOLM (s):

Herr talman! Det är nu mer än tio år sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen. Under de åren har självfallet Europeiska unionen förändrats på väldigt många områden. Sverige har haft möjlighet att också utöva ett inflytande på den europeiska unionens utveckling. 

Det som kännetecknar de tio senaste årens Europeiska union är framför allt att frågor om arbetslöshet, jobb och sysselsättning har kommit helt i centrum. Varje toppmöte har haft som ett av sina huvudämnen kampen mot arbetslösheten. Det var något som Sverige från allra första början föresatte sig att sätta på dagordning i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida