Riksdagens protokoll 2005/06:77 Onsdagen den 22 februari

Riksdagens protokoll 2005/06:77

Riksdagens protokoll

2005/06:77

Onsdagen den 22 februari

Kl. 09:00 - 18:48

1 § Parentation

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade riksdagsledamöter! Inger Lundberg har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.  

Inger föddes 1948 i Nacka där hon också växte upp. Hon bodde sedan i olika delar av vårt land tills hon landade i Örebro 1967. Där läste hon på Socialhögskolan och blev färdig socionom 1972. Där träffade hon även sin man Roger som hon sedermera fick två barn med. 

Inger Lundbergs politiska intresse väcktes tidigt. Redan när hon var 15 år gick hon med i SSU i Ludvika. Hon har själv beskrivit ungdomsåren som viktiga för det politiska engagemanget. Det var där hon lärde känna socialdemokratins värderingar och folkrörelsearbetet.  

Under studietiden i Örebro blev Inger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida