Riksdagens protokoll 2005/06:92 Onsdagen den 22 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:92

Riksdagens protokoll

2005/06:92

Onsdagen den 22 mars

Kl. 09:00 - 23:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 mars. 

2 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Göran Persson hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändring i regeringens sammansättning

Jag har i dag med verkan från och med denna dag entledigat statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Laila Freivalds. 

Jag har vidare med verkan från och med denna dag förordnat statsrådet Bosse Ringholm att vara chef för Utrikesdepartementet. 

Stockholm den 21 mars 2006 

Göran Persson

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Allmän debattimme

Strandskyddet

Anf. 1 JAN-OLOF LARSSON (s):

Herr talman! En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida