Riksdagens protokoll 2005/06:93 Torsdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:93

Riksdagens protokoll

2005/06:93

Torsdagen den 23 mars

Kl. 12:00 - 18:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 mars. 

2 § Särskild debatt om ungdomsarbetslösheten

Anf. 1 Statsrådet HANS KARLSSON (s):

Herr talman! Det är Centerpartiet som har begärt debatten i dag – förmodligen för att belysa en angelägen fråga, nämligen vad som kan göras för att öka ungdomarnas möjlighet till arbete. 

Förmodligen har man också gjort det för att Centerpartiet ska få tillfälle att beskriva sitt förslag, som ger arbetsgivare möjlighet att sparka ungdomar under 26 år utan motivering. Det är samma förslag som hundratusentals franska ungdomar, och fackföreningarna, nu protesterar mot dag efter dag, som vi kan se i tv. Den franska borgerliga regeringen inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida