Riksdagens protokoll 2005/06:108 Fredagen den 21 april

Riksdagens protokoll 2005/06:108

Riksdagens protokoll

2005/06:108

Fredagen den 21 april

Kl. 09:00 - 12:29

1 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att voteringen
onsdagen den 3 maj kl. 9.00
skulle utgå, medan voteringen samma dag kl. 16.00 skulle kvarstå, samt att voteringen
måndagen den 29 maj
skulle utgå. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Skrivelse 
2005/06:101 till finansutskottet  

3 § Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor

Föredrogs  

utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU15 
Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor (prop. 2004/05:162 delvis). 

Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida