Riksdagens protokoll 2005/06:116 Torsdagen den 4 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:116

Riksdagens protokoll

2005/06:116

Torsdagen den 4 maj

Kl. 12:00 - 15:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 april. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att
fredagen den 12 maj
och
måndagen den 15 maj
skulle interpellationer besvaras efter arbetsplenum. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:359

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:359 av Mariam Osman Sherifay (s)  

Bombningar i Irak 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 5 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet inte befinner sig i Stockholm. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida