Riksdagens protokoll 2005/06:119 Tisdagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:119

Riksdagens protokoll

2005/06:119

Tisdagen den 9 maj

Kl. 13:30 - 16:04

Hälsningsanförande

Anf. 1 TALMANNEN:

I dag är det Europadagen. Det är en stor glädje för Sveriges riksdag att få hälsa Turkiets talman herr Bülent Arinç och hans medlemmar i delegationen välkomna. Det är också en stor glädje för oss att så många ledamöter av den diplomatiska kåren är här denna dag. Varmt välkomna. 

1 § Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Föredrogs  

utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU19 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (prop. 2005/06:106). 

Anf. 2 URBAN AHLIN (s):

Herr talman! Det är med glädje och stolthet som jag kan meddela att utrikesutskottet enhälligt har beslutat att i detta betänkande föreslå riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.