Riksdagens protokoll 2005/06:121 Torsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:121

Riksdagens protokoll

2005/06:121

Torsdagen den 11 maj

Kl. 12:00 - 19:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 maj. 

2 § Meddelande om aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Folkpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter anordnas
fredagen den 12 maj kl. 11.00


Från regeringen skulle justitieminister Thomas Bodström delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Begäran om aktuell debatt från Folkpartiet liberalerna med anledning av de senaste veckornas våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter

Med anledning av de senaste veckornas skadegörelse mot politiska partier, arbetsförmedlingar, polis och andra myndigheter och de hot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida