Riksdagens protokoll 2005/06:126 Torsdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:126

Riksdagens protokoll

2005/06:126

Torsdagen den 18 maj

Kl. 12:00 - 18:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:394

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:394 av Nina Lundström (fp) 

Den sverigefinska nationella minoriteten 

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 7 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att det inte finns något tillfälle för interpellationssvaret i kammaren. 

Stockholm den 15 maj 2006 
Justitiedepartementet 

Jens Orback

Interpellation 2005/06:396

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:396 av Bengt-Anders Johansson (m) 

Höjt mål för virkesproduktionen 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.