Riksdagens protokoll 2005/06:142 Torsdagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:142

Riksdagens protokoll

2005/06:142

Torsdagen den 15 juni

Kl. 09:00 - 19:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 juni. 

2 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):

Herr talman, ärade ledamöter av riksdagen, tv-tittare och radiolyssnare! Valperiodens sista partiledardebatt hålls i en stämning av optimism och framtidstro. Över detta är vi alla i denna kammare mycket glada. Det finns inget mer stimulerande för politiken än att utifrån en framgångsrik situation dra upp visionerna för framtiden. 

Jag vill rikta ett tack till dem i den här kammaren som har bidragit till resultatet. Jag tackar för Socialdemokraternas del för ett gott samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet under den period som har gått men också för konstruktiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida