Riksdagens protokoll 2005/06:144 Lördagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:144

Riksdagens protokoll

2005/06:144

Lördagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 11:42

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):

Herr talman! God morgon, värderade ledamöter av denna kammare! Jag har kallats hit för att rapportera om EU:s just avhållna toppmöte. Det gör jag med glädje och med tillförsikt. 

När jag rapporterade senast från ett EU-toppmöte sade jag att det vårtoppmötet inte skulle gå till historien som ett av EU:s mest dramatiska. Samma sak kan jag även säga om det toppmöte som vi nu har bakom oss. Jag beklagar i och för sig inte det. Liksom i mars präglades detta toppmöte av kontinuitet, arbetsro och konkret EU-samarbete. Vi enades dessutom om principerna för hur vi ska gå vidare i viktiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida