Riksdagens protokoll 2006/07:70 Torsdagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:70

Riksdagens protokoll

2006/07:70

Torsdagen den 1 mars

Kl. 12:00 - 21:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 februari. 

2 § Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet

Anf. 1 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM (fp):

Herr talman och ärade ledamöter! Jag vill börja med att tacka för möjligheten att få diskutera EU-frågor på detta sätt. Jag hoppas att det bara är ett av många kommande tillfällen. 

Europa har aldrig varit så fritt, säkert och öppet som det är i dag. EU-samarbetet har bidragit till fred mellan gamla arvfiender och skapat stabilitet, frihet och demokrati i ett återförenat Europa. 

Gränser mellan länder och människor har rivits. Genom EU-samarbetet har grunden lagts för en dynamisk ekonomi, och vi har fått nya möjligheter att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida