Riksdagens protokoll 2006/07:74 Onsdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:74

Riksdagens protokoll

2006/07:74

Onsdagen den 14 mars

Kl. 09:00 - 20:49

1 § Aktuell debatt: Klimatet

Anf. 1 CARL B HAMILTON (fp):

Herr talman och värderade tv-tittare! Folkpartiet liberalerna har begärt debatten just nu på grund av två rapporter som nyligen har lagts fram om klimatförändringar i världen. 

Nyss publicerade FN:s klimatpanel sin fjärde rapport om klimatförändringar. Sålunda skriver i den rapporten naturvetarna: ”Det finns en ökad säkerhet kring bestämningen av den observerade globala uppvärmningen och dess orsaker” och ”huvuddelen av den uppvärmning som skett sedan år 1950 är mycket sannolikt orsakad av ökade halter av växthusgaser i atmosfären”. 

Som en illustration av detta anger man att under de tolv senaste åren har elva av de varmaste åren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida