Riksdagens protokoll 2006/07:88 Onsdagen den 11 april

Riksdagens protokoll 2006/07:88

Riksdagens protokoll

2006/07:88

Onsdagen den 11 april

Kl. 09:00 - 22:21

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Anna Kinberg Batra
(m) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 12 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Göran Thingwall. 

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Marie Engström
(v) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 12–30 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Anne-Marie Wallouch
(v) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Marie Engström. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Anne-Marie Wallouch som suppleant i finansutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.