Riksdagens protokoll 2006/07:118 Fredagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:118

Riksdagens protokoll

2006/07:118

Fredagen den 1 juni

Kl. 09:00 - 13:02

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2006/07:548

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:548 Införselkvoter av alkohol  

av Egon Frid (v) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 12 juni 2007. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 28 maj 
Socialdepartementet 
Maria Larsson (kd) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2006/07:576

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:576 Parlamentarisk utredning om obligatorisk a-kassa  

av Ulf Holm (mp) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida