Riksdagens protokoll 2007/08:37 Onsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2007/08:37

Riksdagens protokoll

2007/08:37

Onsdagen den 5 december

Kl. 09:00 - 17:24

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 november. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Kjell Eldensjö
(kd) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 6 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lotta Jonsson (kd). 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2007/08:200

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:200 Kriminalvårdens ekonomi  

av Lena Olsson (v)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 januari 2008. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida