Riksdagens protokoll 2007/08:48 Torsdagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2007/08:48

Riksdagens protokoll

2007/08:48

Torsdagen den 20 december

Kl. 10:00 - 13:54

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 december. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Lage Rahm
(mp) avsagt sig uppdragen som suppleant i utrikesutskottet och försvarsutskottet samt att
Rune Wikström
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Förste vice talmannen meddelade  

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Rune Wikström som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och Staffan Appelros som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt 

att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.