Riksdagens protokoll 2007/08:49 Torsdagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2007/08:49

Riksdagens protokoll

2007/08:49

Torsdagen den 20 december

Kl. 14:05 - 20:28

1 § Statsbudget för 2008

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2007/08:FiU10 
Statsbudget för 2008. 

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast
en
bordläggning. 

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

Beslut

FiU10 Statsbudget för 2008 
Kammaren biföll utskottets förslag.  

2 § Avslutning

Anf. 1 TALMANNEN:

Kära kolleger! Två ledamöter har valt att lämna riksdagen under hösten. Karla López valdes in i riksdagen 2006 för Miljöpartiet. Under sitt år i riksdagen satt hon som suppleant i försvarsutskottet och utrikesutskottet. Jag vill å riksdagens vägnar tacka Karla López för hennes insatser. Peter Althin valdes in i riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.