Riksdagens protokoll 2007/08:77 Onsdagen den 12 mars

Riksdagens protokoll 2007/08:77

Riksdagens protokoll

2007/08:77

Onsdagen den 12 mars

Kl. 09:00 - 16:33

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 mars. 

2 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp enligt 1.5.2 riksdagsordningen anmält
Margareta Pålsson
(m) som personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp. 

3 § Särskild debatt om landsbygdens utveckling

Anf. 1 Statsrådet MATS ODELL (kd):

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka Alice Åström och Vänsterpartiets riksdagsgrupp för att ha begärt den här debatten. Den ger mig och regeringen möjlighet att bemöta de vanföreställningar som tycks finnas i partiet om att utvecklingen på landsbygden går
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida