Riksdagens protokoll 2007/08:101 Onsdagen den 23 april

Riksdagens protokoll 2007/08:101

Riksdagens protokoll

2007/08:101

Onsdagen den 23 april

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 april. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade 

att
torsdagen den 24 april kl. 12.00
skulle voteringen utgå, voteringen efter debattens slut skulle kvarstå, 

att
fredagen den 2 maj kl. 12.00
skulle bordläggningsplenum utgå och 

att
måndagen den 19 maj kl. 15.00
skulle arbetsplenum äga rum. 

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:574

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:574 Svenska soldaters bevittnande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida